Pověření Ministerstva dopravy

 

 

Pověření Ministerstva dopravy - odbor drah, železniční a kombinované dopravy

MD ČR pověřuje EUROSIGNAL a.s. k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení.

Rozsah pověření se stanovuje pro následující určená technická zařízení elektrická na dráhách železničních, tramvajových a trolejbusových:

  1. Elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V
  2. Silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, sibnalizační a výpočetní techniky
  3. Náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy
  4. Zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy.

Toto oprávnění k 1.1.2014 již pozbylo platnosti a společnost Eurosignal neplánuje jej obnovit.