SŽDC Uznání způsobilosti hodnotitele

 

Uznání způsobilosti SŽDC s.o.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, vydala společnosti EUROSIGNAL a.s. "Potvrzení o uznání způsobilosti hodnotitele bezpečnosti č. 7". Toto potvrzení je vydáno ve smyslu článku 13 směrnice SŽDC č. 34 (viz www.szdc.cz).

Rozsah uznání pro produkty v oboru železniční dopravy:

  • Reléové aplikace a rozhraní k ostatním typům zabezpečovacích zařízení a systémů s jednoznačně definovanými releovými nebo napěťovými rozhraními k navazujícím systémům;
  • Aplikace, které využívají mikroprocesory (od jednoduchých vestavěných aplikací až po ucelené rozsáhIé systémy jako je např. elektronické stavědlo, elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení, a pod.)
  • Bezpečné obvody a zapojení s elektronickými diskrétními prvky včetně hradlových polí
  • Ovládací a dohlížecí obvody s vnitřní nebo s redundantní HW nebo SW bezpečností
  • Napájení všech generací pro zabezpečovací zařízení
  • Ostatní zařízení dopravní cesty z hlediska vlivu na zabezpečovací zařízení.

Více v sekci HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI